گالری عکس

عکس های پشت و جلوی صحنه ی فیلم-مسابقه ی رالی ایرانی
این آلبوم به مرور با پخش هر قسمت تکمیل می شود.